Materiał siewny

Dodano: 08-11-2013

PZZ Kwidzyn jest producentem materiału siewnego zbóż ozimych i jarych. Spośród odmian zbóż jarych oferujemy w najbliższym sezonie pszenicę jarą Waluta oraz jęczmień jary Azit, Nagradowicki i Olof. Charakterystyka odmian:

Waluta - pszenica jakościowa (grupa A). Dobrze i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Charakteryzuje się dużą odpornością na choroby, szczególnie na fuzariozę kłosa i choroby podstawy źdźbła, a także wysoką masą 1000 ziaren, bardzo dobrym wyrównaniem i bardzo dużą gęstością ziarna w stanie zsypnym. Atutem Waluty jest jakość ziarna: wysoka zawartość białka i glutenu oraz dużą wydajność mąki. a także bardzo duży wskaźnik sedymentacji. Jest to odmiana o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Posiada  dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Jęczmień jary Azit to odmiana typu pastewnego, charakteryzująca się dobrą zdrowotnością. Posiada  piękne, grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu. Jest to odmiana o średniej wysokości,  posiadająca dobrą odporność na wyleganie oraz bardzo dobrą odporność na łamliwość źdźbła. Należy do odmian średniopóźnych, o dobrej zdolności krzewienia.

Jęczmień jary KWS Olof to odmiana o bardzo wysokim plonie, zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki. Plonowanie w 2011 wg  COBORU : a1 106%,  a2 106%,  2010: a1 103%,  a2102%. Jęczmień ten to odmiana o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie , odporna lub tolerancyjna na wszystkie ważniejsze choroby oraz o dobrej wartości paszowej.

Jęczmień jary Nagradowicki to odmiana pastewna, posiadająca małe wymagania środowiskowe - dobrze plonuje na wszystkich rodzajach gleb, tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Kłoszenie wczesne, strzelanie w źdźbło średniowczesne, dojrzewanie wczesne. Charakteryzuje się roślinami średniej wysokości, odpornymi na wyleganie. Jest to odmiana o bardzo dobrej odporności na mączniaka, czarną plamistość, rynchosporiozę i plamistość siatkową oraz rdze jęczmienia.

Ponadto oferujemy nasiona kukurydzy m. in hodowli Syngenta i Euralis.