Integrowana ochrona roślin- wkrótce nowe regulacje dla producentów

Dodano: 08-11-2013

Z dniem 26 listopada 2013 roku usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym wykonywane w ramach działalności marketingowej, będą mogły być świadczone jedynie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub analogiczne szkolenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z kolei od 1 stycznia 2014 roku obowiązkowe jest wprowadzenie zasad integrowanej ochrony roślin (IOR). Uczestnictwo w systemie IOR pozwala na utrzymanie zdrowej produkcji roślinnej podlegającej certyfikacji i oznakowanej logo Integrowanej Produkcji. Zastosowanie zasad Integrowanej Produkcji to także gwarancja spełnienia wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności (Cross Compliance) w ramach płatności bezpośrednich. Od 1 stycznia 2014 roku integrowana ochrona roślin to jeden z warunków otrzymania dopłat bezpośrednich.

Pracownicy PZZ Kwidzyn pomogą Państwu przygotować się do tych wyzwań. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką ‘Profesjonalne doradztwo’, gdzie uzyskają Państwo niezbędne informacje o zakresie świadczonych przez nas usług: http://www.pzzkwidzyn.pl/node/53